Een multicenter onderzoek zoals het Brains Ahead! onderzoek is niet mogelijk zonder deelnemende ziekenhuizen.

Aan het Brains Ahead! onderzoek nemen verschillende ziekenhuizen deel. Deelname van een ziekenhuis houdt in dat het ziekenhuis achter het onderzoek staat en het ondersteunt. De ziekenhuizen die aan het Brains Ahead! onderzoek deelnemen zijn:

Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, conctactpersoon: dr. Coriene Catsman-Berrevoets,┬ákinderneuroloog
Amphia Ziekenhuis te Breda, contactpersoon: dr. Johanneke de Rijk-van Andel, kinderneuroloog
Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, contactpersoon: drs. Tineke Oosterveld, SEH-arts
Haaglanden MC te ‘s-Gravenhage, contactpersoon: dr. K. Jellema, kinderneuroloog
Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, contactpersoon: dr. Katinke van Dijk, kinderneuroloog
HagaZiekenhuis te ‘s-Gravenhage, contactpersoon: dr. Els Peeters, kinderneuroloog
Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, contactpersoon: dr. Daan Kamphuis, kinderneuroloog
Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis te Tilburg, contactpersoon: dr. Jikke-Mien Niermeijer, kinderneuroloog