Welkom op het websitegedeelte voor deelnemers aan de Brains Ahead! studie.

Dit gedeelte van de website is bedoeld voor deelnemers aan de studie en overige geïnteresseerden, zoals familieleden, docenten of andere betrokkenen bij (onderzoek naar) kinderen met licht traumatisch hersenletsel (LTH).

Onder ‘Waarom?’ staat informatie over het belang van het Brains Ahead! onderzoek en wat het doel van het onderzoek is.
Onder ‘Voor wie?’ staat informatie over de deelnemende ziekenhuizen en bij welke doelgroep het onderzoek wordt uitgevoerd.
Onder ‘Het onderzoek’ staat uitgelegd wat het onderzoek inhoudt.