Het Brains Ahead! onderzoek is een multicenter onderzoek waaraan de volgende ziekenhuizen meewerken:

1) Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam
Inclusie loopt sinds mei 2015;
2) Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede
Inclusie loopt sinds juli 2015;
3) Amphia Ziekenhuis te Breda
Inclusie loopt sinds augustus 2015;
4) Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem
Inclusie loopt sinds september 2015;
5) Haaglanden MC te ‘s-Gravenhage
Inclusie loopt sinds november 2015;
6) HagaZiekenhuis te ‘s-Gravenhage
Inclusie loopt sinds januari 2016.
7) Reinier de Graaf Gasthuis te Delft
Inclusie loopt sinds februari 2017.
8) Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis te Tilburg
Inclusie loopt sinds mei 2017.

Participanten aan het onderzoek zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar die met licht traumatisch hersenletsel (LTH) op de Spoed Eisende Hulp van bovengenoemde ziekenhuizen zijn gediagnosticeerd en hun ouders/verzorgers. Participatie is uiteraard vrijwillig en alleen mogelijk na getekend informed consent van ouders/verzorgers en de jeugd zelf vanaf 12 jaar.