Op deze webpagina wordt uitgelegd waarom het Brains Ahead! onderzoek nodig is.

In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 15.000 kinderen en jongeren per jaar traumatisch hersenletsel op. Traumatisch hersenletsel kan worden onderverdeeld in licht, matig of ernstig. De meeste kinderen (ongeveer 80%) ervaren licht traumatisch hersenletsel (LTH). Ongeveer 1 op de 5 kinderen met LTH houdt op de lange termijn klachten over na dit letsel. Een rekensom laat zien dat dit ongeveer 2.400 kinderen  in Nederland per jaar zijn.

De klachten die de kinderen aan het LTH overhouden lopen uiteen. Bekende klachten na LTH zijn o.a. hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid, aandacht-en concentratieproblemen, geheugenproblemen, problemen bij het leren van nieuwe informatie of minder snel informatie kunnen verwerken, problemen bij plannen en uitvoeren van taken, impulsiviteit, angst, taal/ spraakproblemen en problemen met prikkelverwerking. Veel van deze klachten zijn ‘onzichtbaar’. De eventuele blauwe plekken of schrammen verdwijnen doorgaans binnen enkele dagen of weken na het ongeluk. Het kind ziet er dan weer uit zoals voorheen, maar kan last hebben van allerlei klachten die je niet kunt zien.

De bovengenoemde klachten kunnen ervoor zorgen dat een kind minder goed mee kan doen aan actvitieiten die hij of zij voorheen wel altijd deed, op school of in de sociale omgang. Als de klachten een halfjaar na het ongeval nog worden ervaren, dan lijken deze blijvend van aard te zijn. Om problemen op het gebied van activiteiten en participatie op lange termijn te kunnen voorkomen, is het belangrijk om te weten welke kinderen met LTH nu het meeste risico lopen om deze klachten te krijgen. Ook is belangrijk om erachter te komen welke factoren problemen op dit gebied voorspellen (zoals misschien wel leeftijd van het kind, geslacht van het kind, of er wel of geen sprake was van bewustzijnsverlies etc.). Daar is onderzoek voor nodig.

Als bekend is welke kinderen het meeste risico lopen om problemen aan het LTH over te houden, dan is natuurlijk het doel om deze problemen op de lange termijn te voorkomen. Het Brains Ahead! onderzoek bekijkt het effect van een nieuwe behandelmethode voor deze doelgroep. Als het gewenste effect er is – en dus minder kinderen problemen op het gebied van activiteiten en participatie aan het LTH overhouden op de lange termijn – dan is het doel de nieuwe behandeling in de praktijk aan de doelgroep aan te bieden.