Onze deelnemers zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar die met licht traumatisch hersenletsel (LTH) worden gezien op de spoed eisende hulp van een van de volgende ziekenhuizen:
Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam
Amphia Ziekenhuis te Breda
Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede
Haaglanden MC te ‘s-Gravenhage
Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem
HagaZiekenhuis te ‘s-Gravenhage
Reinier de Graaf Gasthuis te Delft
Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis te Tilburg

De onderzoeker neemt telefonisch contact op met de ouders van deze kinderen en vraagt of zij geïnteresseerd zijn in het meedoen aan dit onderzoek. Ze krijgen dan informatie toegestuurd en de afspraken voor het onderzoek worden gemaakt.

Zonder onze deelnemers is het Brains Ahead! onderzoek niet mogelijk.
Wij zijn onze deelnemers dan ook zeer dankbaar voor de hulp!