Het Brains Ahead! onderzoek bestaat uit twee delen.

Deelonderzoek 1
Het eerste deel gaat over onderzoek naar activiteiten en participatie van kinderen en jongeren in het eerste halfjaar na licht traumatisch hersenletsel (LTH). Verder wordt met dit onderzoek ook gekeken naar factoren die problemen op het gebied van activiteiten en participatie na LTH zouden kunnen voorspellen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de deelnemers thuis. De onderzoeker (neuropsycholoog) komt er driemaal in een halfjaar voor bij de deelnemers thuis en neemt bij zowel de ouders als het kind een aantal vragenlijsten af. Daarna wordt nog tweemaal per e-mail een link naar elektronische vragenlijsten verstuurd. Dit gebeurt rond de anderhalf jaar en vijf jaar na het letsel. Aan het einde van de afspraken bij de deelnemers thuis krijgen de kinderen een kleinigheidje als blijk van onze dank voor de deelname.

Deelonderzoek 2
Het tweede deel gaat over een nieuwe behandeling die mogelijk problemen bij kinderen op het gebied van activiteiten en participatie na LTH op de lange termijn kan voorkomen. Bij dit onderzoek worden deelnemers (door een computer) ingedeeld in (1) de controlegroep of (2) de ‘interventiegroep’. Interventie is in deze vorm een ander woord voor behandeling. Deelnemers die in de controlegroep worden ingedeeld krijgen de standaard zorg die er is voor kinderen met LTH. Deelnemers die in de ‘interventiegroep’ worden ingedeeld krijgen ook de standaard zorg, maar krijgen bovendien de nieuwe behandeling. Om te kunnen weten of de nieuwe behandeling effectief is, zullen uiteindelijk beide groepen met elkaar worden vergeleken. Aan dit deel van het onderzoek kunnen alleen deelnemers van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis deelnemen.