Het Brains Ahead! onderzoek bestaat uit twee delen:

1) Multicenter longitudinale prospectieve cohort studie
Bij 8 deelnemende ziekenhuizen worden participanten geïncludeerd die voldoen aan de criteria van het onderzoek. Deze participanten worden gedurende een halfjaar gevolgd en op verschillende vaste momenten vinden metingen plaats.
Met deze studie wordt het verloop van activiteiten en participatie bij kinderen en jongeren in het eerste halfjaar na licht traumatisch hersenletsel (LTH) onderzocht en tevens welke factoren mogelijke predictoren voor deze uitkomst zijn. Daarna worden voor de langere termijn elektronische metingen verricht middels een link die via e-mail aan deelnemers wordt verstuurd op anderhalf jaar en vijf jaar na het letsel.

2) Gerandomiseerde gecontroleerde studie
Het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis doen naast het bovengenoemde studiedeel ook aan dit tweede studiedeel mee. Participanten aan dit deel van het onderzoek worden middels een specifiek voor dit onderzoek opgesteld online (blok-)randomisatieprogramma toegewezen aan de controlegroep of de interventiegroep.
Met deze studie wordt het effect van een interventie voor kinderen en jongeren na LTH met als doel problemen op het gebied van activiteiten en participatie te voorkomen vergeleken met de standaard zorg voor deze doelgroep.